Nyheter

Veronica avtackas

Rapport från årsmötet.

Piteå Hockey höll på torsdagskvällen årsmöte för sina medlemmar i VIP-rummet, LF Arena.

Under verksamhetsåret 2016/2017 har PHC fortsatt att utveckla sin ungdomsverksamhet. Målet är att förbättra utbildningen för fler och skapa förutsättningar för att rekryteringsbasen av egna spelare till A-laget förbättras. Under verksamhetsåret har A-laget deltagit i seriespel och play off 3 till kvalserien till Hockeyallsvenskan. Våra juniorlag har deltagit i J 20 Elit, J 18 Elit och J 18 distrikt. På ungdomssidan har noterats en glädjande ökning av antalet unga spelare.

Verksamhetsåret redovisar en mindre förlust men det egna kapitalet är fortsatt intakt. Under året har de ökade sociala kostnaderna för unga spelare och långa resor påverkat vår resultaträkning i betydande omfattning. Andra lokala föreningars ekonomiska utfall har också påverkat möjligheterna på sponsormarknaden. Glädjande kan vi dock notera en ökning av publiktillströmningen till LF Arena.
PHC uppfyller alla de licenskrav som ställs på en förening som med sitt A-lag spelar i Hockeyettan.

Patrik Jonsson omvaldes om ordförande. Omval skedde också av Tomas Riklund och Mats Johansson samt nyval av Björn Grahn och Jessica Selberg. Jan-Olov Carlzon omvaldes som suppleant.

Veronica Öhlund avtackades för sitt gedigna jobb som sammankallande i Ungdomsrådet. Veronica kommer att fortsätta sitt arbete för föreningen då hon ansvarar för PHC:s arrangörskap för TV-pucken och som inköpsansvarig för kioskerna.

För kommande år kommer A-laget fortsatt – inom sina budgetramar och genom bra verksamhet – kriga för spel i Allettan Norra och Play off till kvalserien till Hockeyallsvenskan. Dessutom kommer verksamheten inom vårt J 20 Elitlag att stärkas så att fler spelare kan rekryteras från juniorverksamheten till vårt A-lag.

På årsmötet redovisades dessutom övergripande de nya licensregler som den 18 juni ska fastställas av ishockeyförbundets årsmöte. Piteå HC uppfyller nuvarande regler för licens. Behovet av eget kapital kommer enligt licenskraven att skärpas för SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. Utöver ekonomi finns dessutom krav på organisation, juniorlag och ungdomsverksamhet för pojkar och flickor.

Piteå HC ser med tillförsikt fram emot att fortsatt utveckla sin verksamhet som en av Norrbottens ledande ishockeyföreningar.

Två av våra sponsorer

Säker & Trygg förening

Logga in på Facebook för att se vilka som gillar